مطالب و مقالات - شرکت غرب آپادانا بزرگترین مرکز ارایه خدمات نانوالکترونیک

آزمایشگاه روی تراشه(LOC):

پیشرفت و توسعه  نانو تکنولوژی ، منجر به توسعه فرایند کوچک سازی تجهیزاتی شده که به آنها آزمایشگاه روی تراشه(Lab-on-chip ) گفته میشود. به خصوص فرایند لیتوگرافی، به ایجاد طرحهای مختلفی روی سطح فلزها و نیمه هادیها کمک فراوان کرده است. دراصل LOCدستگاهی  است که فرایندهای آزمایشگاهی را روی تراشه ادغام میکند.این تجهیزات مرتبط با آزمایشهایی هستند که در مقیاس بسیار کوچک انجام میشوند. در اصل این فرایند امکان انجام آزمایشها را با حجم کمی از سیال ،که خود به کاهش قیمت و کاهش زمان پاسخگویی و.. کمک میکند ،فراهم میکند. البته این روش عیبهایی هم دارد،  از جمله اثرات فیزیکی و شیمیایی سطح مثل زبری، نیروهای capilary و برهم کنشهای شیمیایی بین مواد که در مقیاس میکرو اهمیت بیشتری دارند. علاوه بر این ممکن است این تجهیزات منجر به  پیچیدگیهایی شوند که در آزمایش های معمول و رایج وجود ندارند. اساس اکتشاف ممکن است با دینامیک مقیاس میکرو همخوانی نداشته باشد که این می-تواند منجر به ایجاد نسبت سیگنال به نویز کمی شود

 

 

 

مقالات مرتبط:

Microfluidic lab-on-a-chip platforms: requirements, characteristics and -

applications

  https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2010/cs/b820557b

Lab-on-a-chip: microfluidics in drug discovery-

https://www.nature.com/articles/nrd1985

 

Microfabrication of biomedical lab-on-chip devices. A review-

 

http://www.kirj.ee/public/Engineering/2011/issue_2/eng-2011-2-109-139.pdf

 

 

میکروفلوییدیک مبتنی برقطره(Droplet based microfluidics):

میکروفلوییدیک مبتنی بر قطره یک زمینه ی تحقیقاتی میان رشته ای است که ترکیبی از بایوشیمی ، فیزیک مواد نرم و مهندسی میکروسیستم است و به سرعت در حال رشد است. کاربرد آن از سیستم های آنالیز سریع و سنتز مواد پیشرفته تا کریستالیزه کردن پروتیین و آزمایشهای بایولوژیکی برای سلولهای زنده تغییر میکند. کنترل دقیق حجم قطرات  و دستکاری بر روی قطرات مثل ازمایش انسجام یا  آمیختن محتوای  آنها با هم و ترتیب بندی در ترکیب با ابزار آنالیزی سریع به ما این اجازه را میدهد که واکنشهای شیمیایی را درون قطرات و تحت شرایط  تعیین شده انجام دهیم . این روش امکان انجام آزمایشات سطح بالا(حدود هزار نمونه بر ثانیه) رافراهم میکند و این امکان را به محققین میدهد تا مقدار خیلی محدودی از مواد مثل سلولهای اولیه، بایوپسی بیماران یا عاملهای واکنشگر گران را مصرف کنند . یکی از کاربردهای بسیار خوب این روش آنست که امکان غربال  ژنوتایپی یا فنوتایپی را در سطح تک سلول در ابعاد بزرگ فراهم میکند.

 

 Image result for droplet based microfluidics

مقالات مرتبط:

 

 

Droplet-based microfluidics

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23329446

:Droplet based microfluidics in Drug discovery,n transcriptomics and high-throuput molecular genetics

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/lc/c6lc00249h#!divAbstract

:Advances in Droplet-Based Microfluidic Technology and Its Applications

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1872204017609940

 

3D printer  یا چاپگر سه بعدی :،

چاپ سه بعدی فرایندی است که اشکال جامد سه بعدی را ازطریق یک فایل دیجیتال میسازد . اساس این دستگاه، فرایند افزایشی است که در آن با روی هم قرار گرفتن پی در پی  لایه های ماده مورد نظر در نهایت شکل سه بعدی جسم ایجاد میشود

.چاپ سه بعدی برعکس فرایند تولید تفریقی است که در آن اساس تولید برش جسم پلاستیکی یا قطعه فلزی به کمک دستگاه برش مثل دستگاه برش فرز میاشد است. این روش امکان ساخت قطعات پیچیده را با به کار بردن مواد اولیه کمتر نسبت به سایر روشهای تجاری موجود فراهم میکند. در این فرایند از هیچگونه ابزاری استفاده نمی شود و تنها با فرایند لایه نشانی شکل مورد نظر ایجاد می شود.

این روند همیشه با یک مدل دیجیتال سه بعدی طرح جسم فیزیکی آغاز می شود. این مدل توسط نرم افزار چاپگر به لایه هاینازک و باریک 2بعدی بریده میشود و سپس به دستورات زبان ماشین تبدیل میشود تا توسط چاپگر اجرا شود.

 از اینجا به بعد نحوه کار دستگاه پرینت بر اساس فرایند کاری آن متفاوت است.

به عنوان مثال ، چاپگرهای FDM دسک تاپ رشته های پلاستیکی را ذوب می کنند و آن را از طریق نازل روی سکوی چاپ می گذارند.

دستگاه های بزرگ SLS صنعتی از لیزر برای ذوب (یا سینتر) لایه های نازک پودرهای فلزی یا پلاستیک استفاده می کنند.

 

Image result for 3d printing in microfluidics

 

 

مقالات مرتبط:

3D printing based on imaging data: review of medical applications

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11548-010-0476-x

 

3D printing of polymer matrix composites: A review and prospective

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836816321230

 

Medical Applications for 3D Printing: Current and Projected Uses

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4189697/

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید