محدودیتهای میکروفلوئیدیکی :

اساس محدودیتها به علت اثرات جانبی مواردی است که مزیتهای سامانه به شمار می­روند. به عنوان مثال کوچک سازی که به افزایش سرعت آنالیز می­انجامد خود باعث کاهش ظرفیت افزاره می­شود.

به دلیل باریکی کانالها امکان گرفتن آنها در طول فرآیند وجود دارد. همچنین امکان استفاد مجدد از این سامانه­ها بسیار محدود است.

کوچک سازی مشکلاتی را نیز در روشهای آشکارسازی نوری ایجاد می­کند. به دلیل کوچک شدن فواصلی که نور طی می­کند، ابزارهای اپتیکی حساسیت کمتری نسبت به روشهای مرسوم ماکروسکوپیکی دارند. به عنوان مثال روشهایی که مبتنی بر جذب نور هستند در این افزاره­ها کمتر مورد استفاده قرار می­گیرند.

برای آشکار سازی در تراشه­ها از روشهای فلوئورسنس و الکتروشیمیایی استفاده می­کنند.

مقایسه اقلام
پر بازدیدترین محصولات
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید