میکروفلوئیدیک یا میکروسیالالت

میکروسیالات یک زمینه چند رشته ای و تا حدود زیادی بین رشته می باشد که در زمینه های مختلف مهندسی و رشته های مختلفی چون فیزیک، شیمی، بیوشیمی، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی با تکیه بر کاربردهای عملی برای طراحی سیستم های سیالاتی با حجم و اندازه کوچک که قابلیت حمل داشته باشند به کار می رود. بحث میکروسیالات در سال 1980 ظهور کرد و در ابتدا برای گسترش چیپهای دی ان ای، تکنولوژی های  LOC [1]، ایجاد حرکتهایی در مقیاس میکرو و تکنولوژی های میکرو ترمال مورد استفاده قرار گرفت. این پدیده با مسائلی چون رفتار، کنترل دقیق و مداخلات در سیالاتی که دارای ابعاد هندسی در مقیاس زیر میلیمتر دارند درگیر است. عموما میکرو به پدیده یا شیئی اتلاق می شود که در چارچوب یکی از موارد زیر بگنجد:

-         دارای حجم کوچک ( میکرو، نانو و یا پیکو لیتر)

-         دارای اندازه و ابعاد کوچک (میکرو، نانو و یا  پیکو متر)

-         دارای مصرف انرژی کم

-         متاثر از میدانهایی با ابعاد و اندازه های کوچک

به طور معمول چنین سیستم هایی یا  برای به حرکت در آوردن سیال ، یا برای ایجاد اختلاط در آن و یا به منظور جداسازی ذرات خاصی از داخل سیال استفاده می شوند. کاربردهای متعددی برای تکنولوژی های کنترل فعال سیال مانند نیروهای مویرگی به کار گرفته می شوند.

مکانیزمهایی را که در سیستمهای میکروسیالاتی به منظور کاربردهای مختلف استفاده می شود می توان به 5 دسته زیر تقسیم کرد:

-         مکانیزم جریان خطی ( مانند جریان های فشاری[2])

-         مکانیزمهای الکتروکینتیک ( مانند الکرواسمتیک[3]، الکتروفروسیس[4] و...)

-         مکانیزمهای مویرگی

-         مکانیزمهای گریز از مرکز

-         مکانیزمهای آکوستیکی

در ادامه با این مکانیزمها و کاربردهای آنها در سیستمهای بیولوژیکی بیشتر آشنا می شویم.

با توجه به ویژگی هایی که در بالا برای سیستم های میکروسیالاتی مطرح شد می توان دریافت که کاربردهای آنها در سیستم های بیولوژیکی می تواند بسیار مفید باشد. [1] Lob-On-Chip

[2] Pressure-Driven Flow

[3] Electroosmotic

[4] Electrophoresis

 

مقایسه اقلام
پر بازدیدترین محصولات
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید